Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Generalități
Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația română, cu sediul in ARAD, Zona Industriala de Sud, Nr. 6, Cam. 15, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2/137/2023, cod unic de înregistrare 47540732, (denumită în continuare (INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL). Utilizarea website-ului nostru https://iamsport.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”) sau crearea unui cont de utilizator, reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră.

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă, astfel că protecția datelor și a confidențialității reprezintă o prioritate pentru noi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL se realizează în acord cu prevederile Regulamentului UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, precum si a legislației naționale aplicabile.
Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții și Politica utilizare cookie-uri.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Puteți naviga pe site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal.

Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiate de serviciile noastre, incluzând fără limitare: abonarea la newsletter-ul nostru sau dacă vă doriți să accesaţi comunitatea iamsport.ro, să postaţi comentarii, sau să ne contactați din orice motiv, o puteţi face furnizând anumite date cu caracter personal în timpul procesului de înregistrare a solicitărilor dumneavoastră.

Dacă astfel de date sunt necesare, acestea sunt: numele, prenumele si adresa de e-mail, (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”)

1. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de înregistrarea contului de utilizator, se va efectua:
(a) crearea si înregistrarea unui cont de utilizator pe website-ului nostru https://www.iamsport.ro; și (b)prelucrarea,solicitărilor.
 2. în cazul în care v-ați exprimat consimţământul expres pentru prelucrare:
(a) putem utiliza informațiile dvs. pentru a vă trimite newsletter;
(b) putem utiliza informaţiile dumneavoastră pentru generarea notificărilor prin Browser WebPush, setare care permite Site-ului să notifice utilizatorilor mesaje noi sau conţinut actualizat, cât timp Browser-ul de navigare pe internet este deschis şi au fost acordate permisiunile specifice (puteţi permite sau dezactiva cu ușurință notificările și puteţi controla modul în care apar aceste notificări);

3. Atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL

(a) este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine preferințele dumneavoastră.
(b) efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacție a utilizatorilor cu privire la materialele postate pe website-ului nostru https://www.iamsport.ro;
4. Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL potrivit reglementărilor aplicabile.

Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de către INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, legislației române privind protecția datelor și a altor reglementari aplicabile.

          Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.
Aveți obligația de a furniza INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL date corecte și complete.

Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a termenilor și condițiilor prezentei Politici de confidențialitate care va determina, cu efect imediat   închiderea contului de utilizator. De asemenea, actualizați datele și asigurați - vă că acestea sunt corecte și complete.
Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal.

Există cazuri în care INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.
Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Înregistrarea unui cont de utilizator

Înregistrarea contului de utilizator se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui și prenumelui, adresei de e-mail, identificator online(utilizator).

Dincolo de simpla furnizare a accesului la serviciile menţionate, contul dvs. este utilizat pentru a personaliza interacțiunea cu alți utilizatori, oferind opțiunea de afișare a informațiilor dvs. personale altor utilizatori, însemnând exclusiv numele de utilizator pe care doriţi să îl afişaţi.
În timp ce facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror parole sau alte informații referitoare la contul de utilizator.

Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de înregistrare a contului de utilizator. Raporturile născute între INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL şi fiecare utilizator care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei solicitări sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor şi prezentei Politici de Confidenţialitate.

Materiale/ conţinut generat de utilizatorii Site-ului

Utilizatorul este responsabil de propriile acțiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării, încărcării, difuzării în orice condiţii a materialelor pe care le încarcă sau pune la dispoziţie în mod public in zona de comentarii de pe Site.

INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL nu este în nicio circumstanţă responsabilă pentru examinarea sau evaluarea oricărui conținut sau exactitate a materialelor încărcate pe Site către utilizatori.

Prin încărcarea oricăror materiale în zona de comentarii, declaraţi şi garantaţi că:
1. aţi obţinut în prealabil orice consimţământ necesar potrivit reglemntărilor în vigoare cu privire la folosirea şi publicarea materialelor.
2. nu aduceţi atingere, în nicio circumstanţă şi nu încălcaţi orice drept de proprietate intelectuală a unei terţe părţi;
3. conţinutul nu este în niciun fel defăimător.
INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL nu garantează și nu va avea nicio responsabilitate pentru niciunul dintre materialele utilizatorilor incluse/ postate pe Site sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți.

INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL nu va fi în nicio circumstanţă responsabilă pentru orice utilizare de către dumneavoastră a unor mesaje ofensatoare, date cu caracter personal, date sensibile incluse sau legate de un astfel de conținut sau materiale terțe într-un mod care ar încălca sau aduce atingere drepturilor oricărei persoane.

Asistență și suport

Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul sau produsele comercializate sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL la adresele din secțiunea ”Contact” de pe site.

Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet și adresa de e-mail).

Datele dumneavoastră vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dumneavoastră și, în cazul în care este acceptată de către INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dumneavoastră.

Newsletter


Puteți să vă abonați la serviciul nostru de transmitere prin e-mail a newsletter-ului prin furnizarea unei adrese de e-mail valide la care să vă fie transmis acesta, în secțiunea ”Newsletter” de pe site-ul nostru.

Puteți să vă dezabonați în orice moment prin transmiterea unui e-mail la [email protected] cu solicitarea de dezabonare sau accesând link-ul dedicat existent la sfârșitul fiecărui newsletter.

Dezabonarea nu va afecta legalitatea prelucrării, conform consimțământului acordat înaintea retragerii.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului.

Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru.

Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să vedeți Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Link-uri

Ocazional, site-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că  INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor.

În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal.

Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele cu caracter personal unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.

INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL, în calitate de persoane împuternicite pentru și în numele INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL (de ex. furnizori servicii de e-mail marketing pentru transmiterea de newsletter, consultanții legali și financiari) cu care INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL a încheiat acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională.

Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura efectuării prelucrărilor pentru scopurile prelucrării pentru care datele cu caracter personal au fost iniţial colectate și prelucrate.

Dezvăluim datele cu caracter personal care va aparțin exclusiv doar persoanelor împuternicite.
INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL poate dezvălui datele cu caracter personal în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație.

INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara UE/SEE.

Putem transfera informațiile dumneavoastră personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dumneavoastră personale către destinatarii din țările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după ștergerea contului de utilizator, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi:

(a) șterse sau distruse în siguranță; sau

(b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi imediat șterse dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail.

Securitatea datelor cu caracter personal


Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării datelor cu caracter personal, în special pentru distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal.

Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal care va aparțin, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor structurii abilitate. Vă vom răspunde în mod prompt oricăror solicitări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal care vă aparțin.

Drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor personale:

1.Dreptul de acces la date, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit (o dată pe an), confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizează sunt sau nu prelucrate de acesta. În funcție de răspunsul oferit persoana vizată are posibilitatea exercitării sau nu a celorlalte drepturi.

2.Dreptul de rectificare a datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, dar în măsura în care posibilitățile tehnice existente o permit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete.

3.Dreptul la ștergerea datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării,  adică: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora.

5. Dreptul la portabilitatea datelor,   adică: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de accesat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

6. Dreptul la opoziție, adică:  dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,  adică: dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adică: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul General Ghe. Magheru nr.28-30, sect.1, tel: 0318059211, 0318059212, e-mail: [email protected] respectiv, de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Persoanele vizate vor putea să își exercite drepturile mai sus menționate înregistrând la sediul Operatorului o cerere scrisă și motivată, care va fi soluționată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. O astfel de cerere poate fi trimisă și pe e-mail la adresa:[email protected]

Persoanele vizate pot să formuleze o reclamație cu privire la modul în care au fost prelucrate datele cu caracter personal contactând în acest sens Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal: Iulian MAFTEI, Tel. 0746069727; e-mail: office@dpo-arad.ro care va investiga subiectul reclamat și vă va comunica un răspuns în maxim 30 de zile.

Operatorul asigură securitatea prelucrării datelor dumneavoastră și veți fi informat în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din GDPR.

Modificări

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior menționate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact: Pentru e-mail: [email protected].
sau printr-un înscris prin poştă sau curier la Arad, Zona Industriala Sud, Nr. 6, Cam. 15, Jud. Arad – cu menţiunea: în atenţia Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al INTERNATIONAL ALEXANDER MEDIA SRL sau, vă puteți adresa direct către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: [email protected].

IAmSport © 2024